Verzekering BA uitbating - Na levering

Wanneer derden uw bedrijf aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben opgelopen na levering van uw product of door werken na uitvoering, kunt u een beroep doen op deze verzekering. Dit is een prima aanvulling op de verzekering BA uitbating.

Dekking

De volgende zaken zijn verzekerd:

  • De letsel- en zaakschade;
  • De onstoffelijke gevolgschade;
  • De onstoffelijke schade die geen gevolgschade is (onder bepaalde voorwaarden).

Premie

De premie wordt berekend op basis van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf plaatsvinden, de verzekerde bedragen enz. Meestal wordt er een franchise opgenomen (percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waarbij de schade niet wordt vergoed. Komt de schade boven dit bedrag uit dan wordt de gehele schade vergoed).

Contact

Wilt u meer informatie of een polis aanvragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vraag nu uw offerte aan

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord